Nomenclatorul calificărilor
Sâmbătă September 21, 2019
|

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 35/3112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare - MO nr.107/2004; 

Ordinul comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului Nr. 1062/3989 din 1 martie 2011 privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare 

Ordin nr. 143/17.02.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr.3381/05.03.2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (M.O. nr. 173/17.03.2010);

Ordin nr. 232/24.02.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr.3.323/03.03.2009 al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării privind modificarea şi completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 (M.O. nr. 159/16.03.2009);

 Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 153/430/2007 privind actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare - MO nr. 179/2007;

 Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 48/3533/2006 privind modificarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare - MO nr. 488/2006;