Legislaţia muncii, relaţii de muncă
Sâmbătă September 21, 2019
|

Legea nr 53/2003 Republicată (Codul Muncii)


► Legea nr.189/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi

word icon Anexa 1

word icon Anexa 2


 

►   Anexa nr.2 - Cotele de contribuţie ce urmează a fi suportate de salariaţii beneficiari de trimiteri la tratament balnear şi odihnă recuperatorie cu bilete prin sindicat
►   Anexa nr.3 - Contract individual de muncă 
►   Anexa nr.4 - Lista ramurilor pentru care se încheie contracte colective de muncă 
►   Anexa nr.5 - Prevederi metodologice aplicabile operaţiunilor contabile la constituirea fondului destinat activităţilor ocazionate de negocierile colective, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală a contabilităţi  
►   Anexa nr.6 - Lista ramurilor şi sectoarelor în care, prin convenţia părţilor de la nivelul Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, se pot aplica prevederile art. 111 din Codul muncii, referitoare la perioade de referinţă mai mari de 3 luni, dar care să nu depăşească 12 luni 
►   Anexa nr.7 - Componentă a comisiei de negociere Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional