Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact
Duminică September 22, 2019

SIPOCA4-header 

 

 

Titlu proiect:”Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact” – cod SIPOCA 291, cod MySmis 112241

                       Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

Beneficiar: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

Parteneri: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC – Filiala Vâlcea

                 Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Perioada de implementare: 16 luni începând cu data de 20.08.2018

Scopul proiectuluieste reprezentat de intarirea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a participa activ la procesul de luare a deciziei, prin dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune, in vederea formularii si promovarii de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul serviciilor sociale

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

v  Un numar de 75 de reprezentanti din ONG-uri si parteneri sociali instruiti pentru dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor in vederea formularii si promovarii de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul serviciilor sociale, pe durata a 4 luni de proiect.

v  Un numar de 2 ONG-uri sprijinite in imbunatatirea procesului de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul serviciilor sociale, prin dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare si evaluare a politicilor publice si dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social si civic, de interactiune cu autoritatile si institutiile administratiei publice, pe durata proiectului de 16 luni.

v  6 propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern formulate si promovate in domeniul serviciilor sociale, pe durata a 12 luni de proiect.

 

Rezultate așteptate:

v  Creșterea capacității ONG-uri lor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;

v  Instruirea a 75 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali să formuleze și să promoveze propuneri alternative la politicile publice din domeniul serviciilor sociale inițiate de Guvern;

v  Sprijinirea a două ONG-uri de a-și îmbunătăți capacitatea de formulare și promovare a propunerilor alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul serviciilor sociale, prin dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare a politicilor publice și dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social și civic, de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice;

v  Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor;

v  Elaborarea și promovarea a șase politici publice alternative elaborate și promovate în domeniul serviciilor sociale, din care două acceptate;

v  Mediatizarea proiectului în rândul ONG-urilor și partenerilor sociali, cât și a publicului larg;

v  Activități de management (proiect, financiar etc.) și administrative.

Bugetul total al proiectului: 998290,77 lei din care 26624,40 lei cofinanțarea eligibilă a partenerului MMJS.

 

Afis SIPOCA 291